Meny

Skatteverket har beviljat 36 miljarder kronor i anstånd

2020-06-08

Skatteverket har fram till den 2 juni beviljat anstånd med skatt om 36 miljarder kronor, med anledning av coronapandemin. Anstånden berör 30 000 företag. Det framgår av en ny rapport från Skatteverket.

Nära hälften av alla företag som beviljats tillfälligt anstånd återfinns inom branscherna handel, hotell- och restaurangverksamhet samt verksamheter inom juridik med mera. Hotell- och restaurangverksamhet samt taxitrafik är de branscher där flest företag sökt, beräknat som andel av dem som haft möjlighet att söka.

Skatteverket följer på finansdepartementets förfrågan indikatorer som kan bidra till en tidig bild av den ekonomiska utvecklingen i samband med utbrottet av covid-19 i Sverige. Det gäller anstånd med skatt, preliminära deklarationer, omsättning baserat på momsdeklarationer, arbetsgivardeklarationer, skuldutveckling i skattekontot samt ny- och avregistreringar för F-skatt, moms och arbetsgivare.

Företagens omsättning utifrån momsdeklarationer har jämfört med april 2019 sjunkit med 10 procent eller mer i åtta branscher. Omsättningen har sjunkit mest inom hotell- och restaurangverksamhet, kultur, nöje och fritid och annan serviceverksamhet. Dock är det mindre än en tredjedel av företagen som hittills har deklarerat för april, så bilden kan komma att förändras.

En dryg tredjedel, 36 procent, av arbetsgivardeklarationerna för maj har inkommit hittills. En jämförelse mellan maj 2019 och 2020 visar på fortsatta nedgångar i lönesummor inom hotell- och restaurangverksamhet där lönesummorna minskat med 21 procent. Antalet anställda minskar ännu mer, med 32 procent. Samma mönster återfinns i även i företag inom branscherna kultur, nöje och fritid, där nedgången av antalet anställda – 25 procent – är betydligt större än minskningen av lönesummorna, som var 12 procent.

Statistik från preliminärdeklarationer för maj månad tyder på fortsatt något högre nivåer i antalet ändringar än ett vanligt år.

Läs hela rapporten

 

Källa