Meny

Skattekontrollen har effekt på avdragsfel

2019-11-26

Skatteverkets slumpkontroller av privatpersoners inkomstdeklarationer har en varaktig effekt när det gäller hur avdragsreglerna följs. Det framgår av rapporten ”Skattekontrollens effekt på regelefterlevnaden hos privatpersoner”.

– Vi kan se att kontrollerna ger större effekt hos medel- och höginkomsttagare, hos något äldre personer och hos de som bor i storstadsregioner, säger Yuwei De Gosson De Varennes, analytiker på Skatteverket och rapportförfattare.

Vanliga orsaker till fel i inkomstdeklarationen är att tidsvinst och avstånd för reseavdrag är felberäknat. För de grupper där det inte syns någon effekt av kontrollen, exempelvis personer som yrkar avdrag för första gången, låginkomsttagare och yngre personer beror felen i hög grad på att avdraget inte har styrkts med underlag. Uppföljande kontroller visar att de här grupperna fortsätter att göra fel.

– Det tyder på att det mest rör sig om avsiktliga fel och att det krävs andra åtgärder än skattekontroll för att påverka regelefterlevnaden hos dessa personer. Skatteverket behöver fortsätta förbättra e-tjänsterna och samtidigt arbeta långsiktigt för att reglerna ska förenklas och bli tydligare. I förlängningen är även avsikten att skattefelet ska minska, säger Karin Bolin, analytiker på Skatteverket och rapportförfattare.

Studien visar också att kontrollen inte ger effekt på regelefterlevnaden när det gäller värdepappersförsäljning. Skatteverket anser att en regelförändring där omkostnadsbelopp lämnas via kontrolluppgifter, så att vinst eller förlust kan förtryckas, vore ett effektivt sätt att förbättra regelefterlevnaden.

–Regelverket upplevs som svårt och många fel verkar uppstå på grund av okunskap, säger Yuwei De Gosson De Varennes.

Läs rapporten här: