Meny

Så här påverkas företagens inkomstbeskattning av brexit

2021-02-26

Inkomstskattelagen innehåller en mängd bestämmelser där det har betydelse om ett land är en EU-medlemsstat eller en stat inom EES. Genom brexit upphörde Storbritannien att vara ett EU-land och att vara part i EES-avtalet (avtalet mellan EU och Island, Norge och Liechtenstein). Här hittar du översiktlig information om vad brexit innebär för inkomstbeskattningen på företagsområdet.

Läs mer här.