Meny

Ny lag om skatt på kemikalier i viss elektronik

2017-06-22

Riksdagen har beslutat införa en ny punktskatt – skatt på kemikalier i viss elektronik.

Syftet med den nya skatten är att minska förekomsten, spridningen och exponeringen av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljö. Syftet är inte att användandet av flamskyddsmedel ska upphöra utan istället att påverka användandet mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ. De nya bestämmelserna påverkar bland annat de företag som yrkesmässigt tillverkar, för in eller importerar skattepliktiga elektronikvaror.

Bestämmelserna finns i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE). Läs mer på Skatteverkets hemsida.