Meny

Färre kan tänka sig att jobba svart

2020-05-15

Endast fyra av hundra privatpersoner kan tänka sig att jobba svart eller skattefuska på andra sätt, även om de inte skulle upptäckas. Nio av tio privatpersoner uppger också att de känner en moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler. För företagen är siffran ännu högre, 96 procent.

Skatteverket genomför årligen mätningar av hur privatpersoner och företag ser på skattesystemet och Skatteverket. I de senaste undersökningarna noteras flera förbättringar beträffande inställningen till att fuska samt förtroendet för Skatteverket.

Så många som 81 procent av privatpersonerna och 82 procent av företagen uppger att de har förtroende för myndigheten. Det är de högsta förtroendesiffrorna sedan Skatteverket startade med enkätundersökningar på 1980-talet.

De tillfrågade är nöjda med flera saker. Hela 95 procent av företagen anser att de bemöts på ett bra sätt. Fler privatpersoner upplever också att det blivit enklare att hitta på Skatteverkets webbplats.

– Vi är naturligtvis mycket glada över att förtroendet för oss ökar, säger generaldirektör Katrin Westling Palm. Det är frukterna av ett långt och uthålligt arbete med vår interna kultur och av att ständigt förenkla för privatpersoner och företag, inte minst med hjälp av ny teknik.

Andelen privatpersoner som kan tänka sig att arbeta svart eller skattefuska på andra sätt, givet att det inte upptäcks, har sjunkit från sex till fyra procent mellan mätningarna 2018 och 2019.

År 2015 uppgav nästan en tredjedel att de kände någon som jobbat svart. Den siffran har nu minskat med tio procentenheter. Samtidigt upplevs det svårare att undanhålla inkomster eller göra felaktiga avdrag.

Samtidigt finns det områden där utvecklingen går åt fel håll. Fler företag upplever att de är utsatta för illojal konkurrens. Från 2015 till 2019 har den siffran ökat från 17 till 22 procent. Nedbrutet på branscher sticker bygg och transport ut. Inom byggbranschen upplever 43 procent av företagen att de utsätts för illojal konkurrens. Inom transport är motsvarande siffra 45 procent.

– Det här stämmer tyvärr med vår och samverkande myndigheters bild av verkligheten, kommenterar Katrin Westling Palm. Därför arbetar vi både förebyggande, via branschsamverkan, och genom fler kontroller för att bekämpa fusket. Företag som gör rätt för sig ska inte behöva slås ut på grund av fuskande konkurrenter.

Undersökningen genomfördes 2019 av Indikator. Sammanlagt 3 000 privatpersoner 2 500 företag valdes ut för att delta. Svarsfrekvensen var 49 procent för privatpersoner och 55 procent för företag.

Läs Skatteverkets rapport om resultaten här.