Menu

Këshilla për një punë të verës

2017-06-22

A keni një punë verore? Nëse ju fitoni 18 951 korona ose më shumë gjatë vitit 2017, ajo është e mirë për të aplikuar për një rregullim të tatimit të paguar nuk është shumë e madhe. Nëse ju fitojnë më pak se 18,951 kurora, ju nuk paguani asnjë taksë. Lexoni më shumë në faqen e internetit të Agjencisë Suedeze Tatimore.